Algemene voorwaarden naailes

Als je deelneemt aan de naailessen, stem je automatisch in met de volgende voorwaarden.

De les

De wekelijkse naailessen duren twee uur.

De groepsgrootte is maximaal vijf deelnemers.

Is er in een les maar één cursist? Dan kan de lestijd verkort worden naar anderhalf uur per les.

Voor de naailes geldt een opzegtermijn van één maand.

Cursisten kunnen gebruik maken van de naaimachines van Atelier ByDo.

Cursisten zorgen zelf voor materialen, zoals stof, garen, ritsen en patroonpapier.

Tegen een vergoeding van €2,50 per project kan je gebruik maken van de lockmachine of coverlockmachine.

Kosten

Je betaalt een vast bedrag per maand. Dit bedrag is vastgesteld op het aantal weken dat je gemiddeld per maand les hebt. In de praktijk betekent dat, dat je voor dat vaste bedrag meestal vier lessen per maand hebt. Soms kunnen dat ook vijf of drie. Je kunt kiezen of je per maand, halfjaar of jaar betaalt. Hoe meer lessen je tegelijk betaalt, hoe voordeliger.

periode regulier scholieren en studenten
per maand €60,00 €52,50
per jaar €570,00 €500,00
per halfjaar: sept-dec €230,00 €200,00
Per halfjaar: jan-jun €350,00 €305,00
losse les €18,50 €18,50
Betaling

Het cursusgeld voor de doorlopende naailessen wordt per periode vooruit betaald. Zorg dat je cursus voor aanvang van de periode betaald is. Betaal je per maand, dan dient het bedrag op de 1e van de maand binnen te zijn.* Betaal je per halfjaar, dan dient het bedrag op 1 september respectievelijk 1 januari betaald te zijn. Betaal je per jaar, dan dient het bedrag op 1 september binnen te zijn.

Het cursusgeld kan je overmaken op rekening NL89INGB0005599101 t.n.v. Atelier Bydo onder vermelding van ‘naailes’ en de periode waarop de betaling betrekking heeft.

*Bij maandelijkse betaling kan je het beste een automatische overschrijving instellen bij je bank. Dan heb je er geen omkijken naar.

Afzeggen

Als je een les niet kan, mag je de les inhalen tijdens een van de andere lessen.

We overleggen op welk tijdstip er nog plek is om de les in te halen. Als de gemiste les binnen een maand niet is ingehaald, komt deze te vervallen.

Wanneer je op tijd afzegt, is de kans groter dat een andere cursist op jouw plek kan komen. Probeer dus solidair te zijn en maak het elkaar makkelijker door je tijdig af te melden.

Voor de naailes geldt een opzegtermijn van één maand.

Restitutie van het lesgeld is niet mogelijk, tenzij de docent een les annuleert.

Als een les wordt geannuleerd door de docent, krijg je per geannuleerde les €15,00 (voor studenten en scholieren €13,00) teruggestort aan het einde van de maand. Zorg daarom altijd dat je juiste gegevens bij mij bekend zijn.

Aansprakelijkheid

Atelier ByDo is tijdens de lessen, cursussen en workshops niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade door welke oorzaak dan ook ontstaan aan (eigendom van) de deelnemer en/of een mede faciliterende organisatie.

Atelier ByDo is niet aansprakelijk voor schade die de deelnemer lijdt ten gevolge van het niet doorgaan van een cursus.

Atelier ByDo is niet aansprakelijk voor hetgeen de cursist na de opleiding met de opgedane kennis doet.

Wijzigingen

Atelier ByDo heeft her recht de algemene voorwaarden tussentijds te wijzigen.

Delen:Share on FacebookShare on Google+Email this to someonePin on PinterestTweet about this on TwitterShare on LinkedIn