Algemene voorwaarden naailes

Als je deelneemt aan de naailessen, stem je automatisch in met de volgende voorwaarden.

De les

De wekelijkse naailessen duren twee uur.

De groepsgrootte is maximaal zes deelnemers: vijf vaste deelnemers en een plek voor eventuele inhalers of cursisten met strippenkaart.

Zijn er in een les maar twee cursisten? Dan kan de lestijd verkort worden naar anderhalf uur per les, zonder restitutie van het lesgeld.

Voor de naailes geldt een opzegtermijn van één maand.

Cursisten kunnen gebruik maken van de naaimachines van Atelier ByDo. Bij het beschadigen van een van de machines of andere bezittingen van het atelier, worden de kosten verhaald op de deelnemer.

Cursisten zorgen zelf voor materialen, zoals stof, garen, ritsen en patroonpapier.

Extra service…

Nieuwe cursisten krijgen een spoeltje dat in alle naaimachines van het atelier past. Meer spoeltjes kunnen gekocht worden tegen €1,00 per stuk.

Naaimachine naalden zitten bij het gebruik van de naaimachines inbegrepen. Bij normale slijtage worden hiervoor geen kosten in rekening gebracht. Mocht je een naald breken, dan wordt hiervoor €0,75 voor enkele naalden en €3,50 voor tweelingnaalden in rekening gebracht.

Ben je niet in de gelegenheid om zelf patroonpapier mee te nemen, dan kun je bij het atelier patroonpapier afnemen. Voor blanco papier betaal je €1,00 per project. Voor ruitjes papier betaal je €1,20 per project.

Tegen een vergoeding van €2,50 per project kan je gebruik maken van de lockmachine of coverlockmachine.

Kosten

Je betaalt een vast bedrag per maand. Dit bedrag is vastgesteld op het aantal weken dat je gemiddeld per maand les hebt (inclusief schoolvakanties). In de praktijk betekent dat, dat je voor dat vaste bedrag meestal vier lessen per maand hebt. Soms kunnen dat ook vijf of drie lessen zijn. Je kunt kiezen of je per maand, halfjaar of jaar betaalt. Hoe meer lessen je tegelijk betaalt, hoe voordeliger.

periode regulier scholieren en studenten
per maand €60,00 €52,50
per jaar €570,00 €500,00
per halfjaar: sept-dec €230,00 €200,00
Per halfjaar: jan-jun €350,00 €305,00
losse les €18,50 €18,50
Betaling

Het cursusgeld voor de doorlopende naailessen wordt per periode vooruit betaald. Zorg dat je cursus voor aanvang van de periode betaald is. Betaal je per maand, dan dient het bedrag op de 1e van de maand binnen te zijn.* Betaal je per halfjaar, dan dient het bedrag op 1 september respectievelijk 1 januari betaald te zijn. Betaal je per jaar, dan dient het bedrag op 1 september binnen te zijn.

Het cursusgeld kan je overmaken op rekening NL89INGB0005599101 t.n.v. Atelier Bydo onder vermelding van ‘naailes’ en de periode waarop de betaling betrekking heeft. Het is ook mogelijk om te pinnen in het atelier.

*Bij maandelijkse betaling kan je het beste een automatische overschrijving instellen bij je bank. Dan heb je er geen omkijken naar.

Afzeggen

Als je een les niet kan, mag je de les inhalen tijdens een van de andere lessen, mits je minimaal 24 uur van te voren afzegt.

We overleggen op welk tijdstip er nog plek is om de les in te halen. Als de gemiste les binnen een maand niet is ingehaald, komt deze te vervallen.

Wanneer je op tijd afzegt, is de kans groter dat een andere cursist op jouw plek kan komen. Probeer dus solidair te zijn en maak het elkaar makkelijker door je tijdig af te melden.

Voor de naailes geldt een opzegtermijn van één maand.

Restitutie van het lesgeld is niet mogelijk, tenzij de docent een les annuleert.

Als de docent verhinderd is, wordt gezocht naar een passende vervanging. Restitutie van het lesgeld is dan niet mogelijk.

Als een les wordt geannuleerd door de docent, krijg je per geannuleerde les €15,00 (voor studenten en scholieren €13,00) teruggestort aan het einde van de maand. Zorg daarom altijd dat je juiste gegevens bij mij bekend zijn.

Aansprakelijkheid

Atelier ByDo is tijdens de lessen, cursussen en workshops niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade door welke oorzaak dan ook ontstaan aan (eigendom van) de deelnemer en/of een mede faciliterende organisatie.

Atelier ByDo is niet aansprakelijk voor schade die de deelnemer lijdt ten gevolge van het niet doorgaan van een cursus.

Atelier ByDo is niet aansprakelijk voor hetgeen de cursist na de opleiding met de opgedane kennis doet.

Wijzigingen

Atelier ByDo heeft her recht de algemene voorwaarden tussentijds te wijzigen.